Giải câu hỏi 1 Trang 11 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 11 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng.

Câu hỏi 1 Trang 11 SGK Công nghệ 10:

Tại sao phải khảo nghiệm giống cây trồng trước khi đưa vào sản xuất đại trà ?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 11 SGK Công nghệ lớp 10:

– Khảo nghiệm giống cây trồng để biết cây trồng có phù hợp với điều kiện ngoại cảnh cụ thể của từng vùng hay không. Đồng thời cung cấp những thông tin về yêu cầu kĩ thuật canh tác và hướng sử dụng những giống mới.

– Vì thế khảo nghiệm giống cây trồng để cây trồng cho năng suất cao, phẩm chất tốt và sử dụng khai thác tối đa hiệu quả của giống.

BAIVIET.COM