Giải câu hỏi 1 Trang 109 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 109 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 23: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.

Câu hỏi 1 Trang 109 SGK Công nghệ 11:

Nêu nhiệm vụ của pit-tông, thanh truyền và trục khuỷu.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 109 SGK Công nghệ lớp 11:

– Nhiệm vụ của pittong: Cùng với xilanh và nắp máy tạo thành không gian làm việc, nhận lực đẩy của khí cháy rồi truyền lực cho trục khuỷu để sinh công và nhận lực từ trục khuỷu để thực hiện các quá trình nạp, nén, thải khí.

– Nhiệm vụ của thanh truyền: Chi tiết dùng để truyền lực giữa pittong và trục khuỷu.

– Nhiệm vụ của trục khuỷu: Nhận lực từ thanh truyền để tạo momen quay kéo máy công tác, dẫn động các cơ cấu và hệ thống động cơ.

(BAIVIET.COM)