Giải câu hỏi 1 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 22: Thân máy và nắp máy.

Câu hỏi 1 Trang 106 SGK Công nghệ 11:

Trình bày nhiệm vụ của thân máy và nắp máy.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 11:

– Thân máy dùng để lắp cac cơ cấu và hệ thống của động cơ.

– Nắp máy có 2 nhiệm vụ: Cùng với xilanh và đỉnh pittong tạo thành buồng cháy của động cơ, dùng để lắp các chi tiết và cụm chi tiết như bugi hoặc vòi phun, một số chi tiết phân phối khí, để bố trí đường ống nạp, thải,…

(BAIVIET.COM)