Giải câu hỏi 1 Trang 104 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 104 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 35: Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi.

Câu hỏi 1 Trang 104 SGK Công nghệ 10:

Kể lại các loại mầm bệnh thường gây bệnh cho vật nuôi. Cho ví dụ.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 104 SGK Công nghệ lớp 10:

– Có 4 loại mầm bệnh chính thường gây bệnh cho vật nuôi:

+ Vi khuẩn.

+ Vi rút.

+ Nấm.

+ Kí sinh trùng.

– Để gây được bệnh các loại mầm bệnh phải đủ số lượng và cách xâm nhập cơ thể thích hợp.

– Ví dụ: Bệnh lở mồm long móng do virut gây ra, bệnh nấm phổi do nấm gây ra.

BAIVIET.COM