Giải câu hỏi 1 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 34: Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản.

Câu hỏi 1 Trang 102 SGK Công nghệ 10:

Chuồng trại của vật nuôi cần đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật gì ?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 10:

Chuồng trại của vật nuôi cần đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật sau:

– Yêu cầu về địa điểm xây dựng: Yêu cầu phải yên tĩnh, hạn chế stress cho vật nuôi, không gây ô nghiễm và thuận tiện giao thông.

– Yêu cầu về hướng chuồng: Có độ sáng, nhiệt độ thích hợp.

– Yêu cầu về nền chuồng: Độ dốc vừa phải, không đọng nước, khô ráo, không trơn.

– Yêu cầu về kiến trúc: Dễ chăm sóc, quản lí, phù hợp với đặc điểm sinh lí của vật nuôi. Có hệ thống xử lí chất thải hợp vệ sinh.

(BAIVIET.COM)