Giải câu g Bài 12 trang 32 SGK GDCD lớp 6

Giải câu g Trang 32 SGK GDCD lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em

Đề bài câu g Trang 32 SGK GDCD lớp 6:

Em hãy tự nhận xét xem bản thân đã thực hiện tốt bổn phận của mình đối với cha mẹ và thầy giáo, cô giáo chưa. Những điều gì em đã thực hiện tốt và còn những điều gì chưa tốt ? Hãy tự đặt kế hoạch rèn luyện nhằm khắc phục những điều chưa tốt đó.

Lời giải câu g Trang 32 SGK GDCD lớp 6:

Ví dụ: Em tự thấy rằng đã thực hiện tốt bổn phận của em đối với cha mẹ, thầy giáo, cô giáo. Tuy nhiên, đôi lúc em thấy mình có chút lười biếng, chưa giúp được nhiều việc nhà cho ba mẹ. Hoặc đôi lúc còn quên làm bài tập hoặc nói chuyện trong lớp khiến thầy cô buồn.

BAIVIET.COM