Giải câu e Bài 15 trang 51 SGK GDCD lớp 7

Giải câu e Trang 51 SGK GDCD lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa

Đề bài câu e Trang 51 SGK GDCD lớp 7:

Hãy xây dựng kế hoạch một buổi tham gia dọn vệ sinh tại các di tích lịch sử hoặc danh lam thắng cảnh ở địa phương.

Lời giải câu e Trang 51 SGK GDCD lớp 7:

Học sinh tự xây dựng kế hoạch một buổi tham gia dọn vệ sinh tại các di tích lịch sử hoặc danh lam thắng cảnh ở địa phương: rủ các bạn mang đồ dùng khăn lau, xô chậu, chổi…

BAIVIET.COM