Giải câu e Bài 15 trang 43 SGK GDCD lớp 6

Giải câu e Trang 43 SGK GDCD lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập

Đề bài câu e Trang 43 SGK GDCD lớp 6:

Hãy sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về học tập.

Lời giải câu e Trang 43 SGK GDCD lớp 6:

“Học, học nữa, học mãi”

(Lê nin)

“Các điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước.

Các điều chúng ta chưa biết là cả một đại dương.”

(I. Niutơn)

“Kiến thức là chìa khóa vạn năng mở tất cả các cửa”

(A-Phơ-răng-xơ)

BAIVIET.COM