Giải câu e Bài 14 trang 47 SGK GDCD lớp 7

Giải câu e Trang 47 SGK GDCD lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Đề bài câu e Trang 47 SGK GDCD lớp 7:

Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu liên quan đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

Lời giải câu e Trang 47 SGK GDCD lớp 7:

Học sinh sưu tầm ảnh, tư liệu trên sách báo, trong sách mà em tìm được, đọc được liên quan đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên qua sách, báo, mạng, tác phẩm mĩ thuật, phim ảnh.

BAIVIET.COM