Giải câu đ – Luyện tập (Trang 18 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi đ – Luyện tập (Trang 18 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1) – Phần soạn bài Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt trang 15 – 18 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Trả lời:

đ. Giới thiệu về sự quay của Trái Đất (Thuyết minh)

(BAIVIET.COM)