Giải câu đ Bài 16 trang 53 SGK GDCD lớp 7

Giải câu đ Trang 53 SGK GDCD lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Đề bài câu đ Trang 53 SGK GDCD lớp 7:

Em sẽ làm gì để thực hiện tốt quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân?

Lời giải câu đ Trang 53 SGK GDCD lớp 7:

– Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người.

– Tìm hiểu những quy định của nhà nước, của pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

BAIVIET.COM