Giải câu đ Bài 15 trang 51 SGK GDCD lớp 7

Giải câu đ Trang 51 SGK GDCD lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa

Đề bài câu đ Trang 51 SGK GDCD lớp 7:

Hãy tìm hiểu một vài việc làm của những người xung quanh mà em cho đó là những hành vi bảo vệ hoặc xâm hại đến di sản văn hoá.

Lời giải câu đ Trang 51 SGK GDCD lớp 7:

Em hãy tìm một số hành vi của những người xung quanh em: bạn bè, hàng xóm mà em cho đó là những hành vi bảo vệ hoặc xâm hại đến di sản văn hóa.

BAIVIET.COM