Giải câu đ Bài 16 trang 46 SGK GDCD lớp 6

Giải câu đ Trang 46 SGK GDCD lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

Đề bài câu đ Trang 46 SGK GDCD lớp 6:

Em hãy dự kiến cách ứng xử của mình trong những trường hợp bị xâm hại thân thể, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm.

Lời giải câu đ Trang 46 SGK GDCD lớp 6:

Em sẽ phản kháng, tìm cách bảo vệ mình và báo cho bố mẹ, thầy cô giáo và những người có trách nhiệm để họ giúp đỡ.

BAIVIET.COM