Giải câu đ Bài 14 trang 40 SGK GDCD lớp 6

Giải câu đ Trang 40 SGK GDCD lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 14: Thực hiện trật tự, an toàn giao thông

Đề bài câu đ Trang 40 SGK GDCD lớp 6:

Hãy tự liên hệ xem bản thân đã thực hiện đúng những quy định về trật tự an toàn giao thông chưa. Hãy tự đặt kế hoạch rèn luyện và nhắc nhở các bạn cùng thực hiện.

Lời giải câu đ Trang 40 SGK GDCD lớp 6:

Em tự nhận thấy đã chấp hành khá tốt những luật lệ giao thông đã đề ra.

BAIVIET.COM