Giải câu đ Bài 13 trang 36 SGK GDCD lớp 6

Giải câu đ Trang 36 SGK GDCD lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đề bài câu đ Trang 36 SGK GDCD lớp 6:

Theo em, học sinh cần rèn luyện những gì để trở thành công dân có ích cho đất nước?

Lời giải câu đ Trang 36 SGK GDCD lớp 6:

– Rèn luyện trong học tập, trau dồi, nắm chắc kiến thức.

– Rèn luyện phẩm chất đạo đức để trở thành người học sinh ngoan

BAIVIET.COM