Giải câu đ Bài 10 trang 25 SGK GDCD lớp 6

Giải câu đ Trang 25 SGK GDCD lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội

Đề bài câu đ Trang 25 SGK GDCD lớp 6:

Em hãy sưu tầm những tấm gương học sinh thể hiện tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.

Lời giải câu đ Trang 25 SGK GDCD lớp 6:

Học sinh tự sưu tầm những tấm gương học sinh thể hiện tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội ở trường lớp, khu vực sinh sống mà em biết.

BAIVIET.COM