Giải câu đ Bài 3 trang 12 SGK GDCD lớp 7

Giải câu đ Trang 12 SGK GDCD lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 3: Tự trọng

Đề bài câu đ Trang 12 SGK GDCD lớp 7:

Em hãy sưu tầm một số câu thơ, câu ca dao hoặc tục ngữ, danh ngôn nói về tính tự trọng.

Lời giải câu đ Trang 12 SGK GDCD lớp 7:

– Tục ngữ:

+ Ăn có mời, làm có khiến.

+ Đói cho sạch, rách cho thơm.

+ Giấy rách phải giữ lấy lề.

+ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

+ Chết đứng còn hơn sống quỳ.

– Ca dao:

Thuyền dời nào bến có dời

Khăng khăng quân tử một lời nhất ngôn.

– Danh ngôn:

“Chỉ có tính tự lập và tự trọng mới có thể nâng chúng ta lên trên những nhỏ nhen của cuộc sống và những bão táp của số phận”. – A.X.Pu-Skin-

BAIVIET.COM