Giải câu d Bài 9 trang 29 SGK GDCD lớp 7

Giải câu d Trang 29 SGK GDCD lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa

Đề bài câu d Trang 29 SGK GDCD lớp 7:

Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây? Giải thích vì sao em đồng ý hoặc không đồng ý:

(1) Việc nhà là việc của mẹ và con gái;

(2) Trong gia đình nhất thiết phải có con trai;

(3) Không cần có sự phân công chặt chẽ công việc trong gia đình

(4) Gia đình có nhiều con là gia đình hạnh phúc;

(5) Con cái có thể tham gia bàn bạc các công việc gia đình;

(6) Trong giạ đình, mỗi người chỉ cần hoàn thành công việc của mình;

(7) Trẻ em không thể tham gia xây dựng gia đình văn hoá.

Lời giải câu d Trang 29 SGK GDCD lớp 7:

– Em đồng ý với ý kiến (5).

Bởi vì con cái là một thàrh viên trong gia đình cho nên có thể tham gia bàn bạc các công việc của gia đình mình và phải có trách nhiệm và bổn phận đôi với gia đình.

– Em không đồng ý với các ý kiến (1), (2), (3), (4), (6), (7).

(1) và (2) là thể hiện quan niệm lạc hậu trọng nam khinh nữ;

(3) và (6): Trong gia đình cần có sự phân công công việc cụ thể để mọi người có trách nhiệm đối với gia đình của mình, nhưng không có nghĩa là mỗi người trong gia đình chỉ cần hoàn thành công việc của mình là đủ mà cần có sự chia sẻ, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, tất cả vì sự êm ấm hạnh phúc của gia đình bé nhỏ.

(4) Ý kiến gia đình có nhiều con là hạnh phức là chưa đúng. Bởi nếu đông con, chăm sóc, nuôi dạy sẽ vất vả, khó khăn hơn những gia đình ít con.

– Đông con sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cha mẹ, nhất là người mẹ

– Đông con sẽ làm ảnh hưởng đến công tác (công việc) của cha mẹ.

– Nếu đông con và nghèo túng là gia đình bất hạnh chứ không thể là gia đình có hạnh phúc.

(5) và (7): Trẻ em là một thành viên của gia đình cho nên trẻ em có trách nhiệm và bổn phận tham gia bàn bạc công việc gia đình và góp sức mình để xây dựng gia đình văn hóa.

BAIVIET.COM