Giải câu d Bài 8 trang 20 SGK GDCD lớp 6

Giải câu d Trang 20 SGK GDCD lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 8: Sống chan hòa với mọi người

Đề bài câu d Trang 20 SGK GDCD lớp 6:

Em hãy tìm hiểu những tấm gương về sống chan hoà với mọi người?

Lời giải câu d Trang 20 SGK GDCD lớp 6:

Học sinh tự tìm hiểu những tấm gương sống chan hòa với mọi người ở trường ở lớp mà em biết.

BAIVIET.COM