Giải câu d Bài 7 trang 22 SGK GDCD lớp 7

Giải câu d Trang 22 SGK GDCD lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 7: Đoàn kết, tương trợ

Đề bài câu d Trang 22 SGK GDCD lớp 7:

Em hãy kể lại một việc làm thể hiện sự đoàn kết, tương trợ của em với bạn hoặc với những người xung quanh.

Lời giải câu d Trang 22 SGK GDCD lớp 7:

Tham khảo một số ý dưới đây:

– Khi có những bài tập khó, em sẽ giảng giải cho các bạn để cùng làm bài.

– Giúp đỡ, ủng hộ các bạn nghèo khó.

– Góp sách báo, quần áo ủng hộ các bạn vùng núi.

– Khi bạn bị hỏng xe, em đã giúp bạn đưa đi sửa, sau đó cho bạn đi nhờ đến trường.

– Một lần, bạn em bị các anh chị lớp lớn bắt nạt, giành kẹo, em đã rủ những bạn khác đứng lên chống lại, báo cáo với thầy cô giáo.

BAIVIET.COM