Giải câu d Bài 16 trang 46 SGK GDCD lớp 6

Giải câu d Trang 46 SGK GDCD lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

Đề bài câu d Trang 46 SGK GDCD lớp 6:

Hãy đánh dấu × vào ô trống phù hợp với ý kiến của em về những điều sau đây:

ĐúngSai
– Công dân có quyền không bị ai xâm phạm về thân thể.
– Mọi việc bắt giữ người đều là phạm tội.
– Mọi việc xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác đều vi phạm pháp luật.
– Chỉ cần giữ gìn tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của mình, còn của người khác thì không quan tâm.
– Khi bị người khác xâm hại thân thể thì tốt nhất là im lặng, không để mọi người biết.

Lời giải câu d Trang 46 SGK GDCD lớp 6:

ĐúngSai
– Công dân có quyền không bị ai xâm phạm về thân thể.×
– Mọi việc bắt giữ người đều là phạm tội.×
– Mọi việc xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác đều vi phạm pháp luật.×
– Chỉ cần giữ gìn tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của mình, còn của người khác thì không quan tâm.×
– Khi bị người khác xâm hại thân thể thì tốt nhất là im lặng, không để mọi người biết.×

BAIVIET.COM