Giải câu d Bài 13 trang 36 SGK GDCD lớp 6

Giải câu d Trang 36 SGK GDCD lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đề bài câu d Trang 36 SGK GDCD lớp 6:

Em hãy kể một tấm gương sáng trong học tập, thể thao đã đem lại vinh quang cho dân tộc Việt Nam.

Lời giải câu d Trang 36 SGK GDCD lớp 6:

Em có thể kể một tấm gương sáng trong học tập, thể thao mà em đã biết trên tivi, báo chí, đài radio mà em đọc được, nghe được đã đem lại vinh quang cho dân tộc.

BAIVIET.COM