Giải câu d Bài 11 trang 28 SGK GDCD lớp 6

Giải câu d Trang 28 SGK GDCD lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 11: Mục đích học tập của học sinh

Đề bài câu d Trang 28 SGK GDCD lớp 6:

Bạn Quang đến nhà bạn Tuấn định trao đổi nội dung kiểm tra bài “Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội”, thấy Tuấn đang đọc sách “Người tốt, việc tốt”.

Bạn Quang hỏi :

– Ngày mai kiểm tra môn Giáo dục công dân, sao cậu lại đọc sách này?

Em thử đoán xem Tuấn trả lời Quang như thế nào?

Lời giải câu d Trang 28 SGK GDCD lớp 6:

Tuấn sẽ nói với Quang: Đọc sách “Người tốt, việc tốt” để thêm ví dụ minh họa cho bài học, bài kiểm tra. Vì sách “Người tốt, việc tốt” là loại sách rất bổ ích đối với học sinh. Tranh thủ đọc, liên hệ với bản thân để rèn luyện.

BAIVIET.COM