Giải câu C8 Trang 21 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C8 Trang 21 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều.

Đề câu C8 Trang 21 SGK Vật lý lớp 10:

Dùng công thức (3.4) để kiểm tra kết quả thu được của câu C7.

Lời giải câu C8 Trang 21 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C8 Trang 21 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)