Giải câu C7 Trang 21 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C7 Trang 21 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều.

Đề câu C7 Trang 21 SGK Vật lý lớp 10:

Một xe đạp đang đi thẳng với vận tốc 3 m/s bỗng hãm phanh và đi chậm dần đều. Mỗi giây vận tốc giảm 0,1 m/s. Tính quãng đường mà xe đạp đi được từ lúc bắt đầu hãm phanh đến lúc dừng hẳn

Lời giải câu C7 Trang 21 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C7 Trang 21 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)