Giải câu C6 Trang 20 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C6 Trang 20 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều.

Đề câu C6 Trang 20 SGK Vật lý lớp 10:

Cho một hòn bi xe đạp lăn xuống một thang máy nghiêng nhẵn, đặt dốc vừa phải. Hãy xây dựng một phương án nghiên cứu xem chuyển động của hòn bi có phải là chuyển động thẳng nhanh dần đều hay không? Chú ý rằng chỉ có thước để đo độ dài và đồng hồ để đo thời gian.

Lời giải câu C6 Trang 20 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C6 Trang 20 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)