Giải câu C5 Trang 63 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C5 Trang 63 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 10: Ba định luật Niu-tơn.

Đề câu C5 Trang 63 SGK Vật lý lớp 10:

Hãy vận dụng định luật III Niu – tơn vào ví dụ dùng búa đóng đinh vào một khúc gỗ (Hình 10.5) để trả lời các câu hỏi sau:

– Có phải búa tác dụng lực lên đinh còn đinh không tác dụng lực lên búa? Nói một cách khác lực có thể xuất hiện đơn lẻ được không?

– Nếu đinh tác dụng lên búa một lực có độ lớn bằng lực mà búa tác dụng lên đinh thì tại sao đinh lại không đứng yên? Nói một cách khác, cặp “lực và phản lực” có cân bằng nhau không?

Lời giải câu C5 Trang 63 SGK Vật lý lớp 10:

– Không, theo định luật III Niu – Tơn, đinh cũng tác dụng lên búa một lực.

– Không, lực luôn xuất hiện đồng thời với phản lực của nó. Lực mà búa tác dụng vào đinh có độ lớn bằng lực mà đinh tác dụng vào búa nhưng do khối lượng của búa lớn hơn nhiều lần nên gia tốc thu được không đáng kể – búa gần như đứng yên

(BAIVIET.COM)