Giải câu C5 Trang 31 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C5 Trang 31 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 5: Chuyển động tròn đều.

Đề câu C5 Trang 31 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C5 Trang 31 SGK Vat ly lop 10 - De bai

Lời giải câu C5 Trang 31 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C5 Trang 31 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)