Giải câu C5 Trang 201 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C5 Trang 201 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng.

Đề câu C5 Trang 201 SGK Vật lý lớp 10:

Hãy so sánh mức nước trong các ống thủy tinh với nhau và với bề mặt của nước ở bên ngoài các ống.

Lời giải câu C5 Trang 201 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C5 Trang 201 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)