Giải câu C5 Trang 19 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C5 Trang 19 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều.

Đề câu C5 Trang 19 SGK Vật lý lớp 10:

Hãy tính quãng đường mà thang máy đi được trong giây thứ nhất, kể từ lúc xuất phát ở câu 4.

Lời giải câu C5 Trang 19 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C5 Trang 19 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)