Giải câu C5 Trang 139 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C5 Trang 139 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 26: Thế năng.

Đề câu C5 Trang 139 SGK Vật lý lớp 10:

Chứng minh rằng khi một vật chuyển động từ M đến N trong trọng trường theo những đường khác nhau thì công của trọng lực theo các đường ấy là như nhau.

Lời giải câu C5 Trang 139 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C5 Trang 139 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)