Giải câu C4 Trang 56 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C4 Trang 56 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm.

Đề câu C4 Trang 56 SGK Vật lý lớp 10:

Trong trường hợp có nhiều lực đồng qui thì vận dụng quy tắc này như thế nào?

Lời giải câu C4 Trang 56 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C4 Trang 56 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)