Giải câu C4 Trang 190 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C4 Trang 190 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn.

Đề câu C4 Trang 190 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C4 Trang 190 SGK Vat ly lop 10 - De bai

Lời giải câu C4 Trang 190 SGK Vật lý lớp 10:

Lực đàn hồi trong vật rắn phải cùng phương, cùng độ lớn với ngoại lực nhưng ngược chiều.

(BAIVIET.COM)