Giải câu C4 Trang 19 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C4 Trang 19 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều.

Đề câu C4 Trang 19 SGK Vật lý lớp 10:

Hình 3.6 là đồ thị vận tốc – thời gian của một thang máy trong 4 giây đầu kể từ lúc xuất phát. Hãy xác định gia tốc của thang máy trong giây đầu tiên.

Lời giải câu C4 Trang 19 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C4 Trang 19 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)