Giải câu C4 Trang 172 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C4 Trang 172 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 32: Nội năng và sự biến thiên nội năng.

Đề câu C4 Trang 172 SGK Vật lý lớp 10:

Hãy mô tả và nêu tên các hình thức truyền nhiệt trong các hiện tượng vẽ ở Hình 32.3

Lời giải câu C4 Trang 172 SGK Vật lý lớp 10:

Hình a: Hình thức truyền nhiệt chủ yếu là dẫn nhiệt

Hình b: Hình thức truyền nhiệt chủ yếu là bức xạ nhiệt ( Ánh xạ Mặt Trời mang năng lượng).

Hình c: Hình thức truyền nhiệt là dẫn nhiệt và đối lưu.

(BAIVIET.COM)