Giải câu C4 Trang 139 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C4 Trang 139 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 26: Thế năng.

Đề câu C4 Trang 139 SGK Vật lý lớp 10:

Chứng minh rằng, hiệu thế năng của một vật chuyển động trong trọng trường không phụ thuộc việc chọn gốc thế năng.

Lời giải câu C4 Trang 139 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C4 Trang 139 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)