Giải câu C4 Trang 113 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C4 Trang 113 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định.

Đề câu C4 Trang 113 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C4 Trang 113 SGK Vat ly lop 10 - De bai

Lời giải câu C4 Trang 113 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C4 Trang 113 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

→ Mức quán tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc vào khối lượng của vật.

(BAIVIET.COM)