Giải câu C4 Trang 106 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C4 Trang 106 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều.

Đề câu C4 Trang 106 SGK Vật lý lớp 10:

Vận dụng quy tắc hợp lực song song cùng chiều, hãy nêu những đặc điểm của hệ ba lực song song cân bằng (Hình 19.6).

Lời giải câu C4 Trang 106 SGK Vật lý lớp 10:

+ Ba lực phải có giá đồng phẳng.

+ Hai lực song song và cùng chiều phải ở ngoài, lực còn lại phải ngược chiều với hai lực và ở trong.

+ Hợp lực của hai lực ở ngoài phải cân bằng với lực ở trong.

(BAIVIET.COM)