Giải câu C3 Trang 9 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C3 Trang 9 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 1: Chuyển động cơ.

Đề câu C3 Trang 9 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C3 Trang 9 SGK Vat ly lop 10 - De bai

Lời giải câu C3 Trang 9 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C3 Trang 9 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)