Giải câu C3 Trang 87 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C3 Trang 87 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang.

Đề câu C3 Trang 87 SGK Vật lý lớp 10:

Thí nghiệm trên đã xác nhận điều gì?

Lời giải câu C3 Trang 87 SGK Vật lý lớp 10:

Thí nghiệm xác nhận, dưới tác dụng của trọng lực, thời gian vật rơi chỉ phụ thuộc độ cao mà vật sẽ rơi hết, không phụ thuộc vào vận tốc vector v0 hướng nằm ngang (ném ngang).

(BAIVIET.COM)