Giải câu C3 Trang 61 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C3 Trang 61 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 10: Ba định luật Niu-tơn.

Đề câu C3 Trang 61 SGK Vật lý lớp 10:

Tại sao máy bay phải chạy một quãng đường dài trên đường băng mới cất cánh được?

Lời giải câu C3 Trang 61 SGK Vật lý lớp 10:

Thông thường máy bay có khối lượng rất lớn nên quán tính của nó cũng rất lớn, do đó cần có thời gian để máy bay đạt đến tốc độ cần thiết để cất cánh, nên đường băng phải dài.

(BAIVIET.COM)