Giải câu C3 Trang 31 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C3 Trang 31 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 5: Chuyển động tròn đều.

Đề câu C3 Trang 31 SGK Vật lý lớp 10:

Có loại đồng hồ treo tường mà kim giây quay đều liên tục. Hãy tính tốc độ góc của kim giây trong đồng hồ này.

Lời giải câu C3 Trang 31 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C3 Trang 31 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)