Giải câu C3 Trang 26 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C3 Trang 26 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 4: Sự rơi tự do.

Đề câu C3 Trang 26 SGK Vật lý lớp 10:

Phương của chuyển động rơi tự do là phương thẳng đứng. Làm thí nghiệm nào để xác định điều khẳng định này?

Lời giải câu C3 Trang 26 SGK Vật lý lớp 10:

Một quả cẩu nhỏ, nặng (thường bằng chì) được treo bằng sợi dây mảnh. Khi quả cầu nằm cân bằng, phương sợi dây là thẳng đứng chuẩn nhất. Thả vật rơi tự do dọc theo và sát sợi dây, ta sẽ thấy phương rơi là phương sợi dây dọi.

(BAIVIET.COM)