Giải câu C3 Trang 200 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C3 Trang 200 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng.

Đề câu C3 Trang 200 SGK Vật lý lớp 10:

Lấy hai bản thủy tinh, trong đó một bản để trần, một bản phủ lớp nilon. Nhỏ lên mặt của mỗi bản này một giọt nước. Hãy quan sát xem mặt bản nào bị dính ướt nước? Mặt bản nào không bị dính ướt nước?

Lời giải câu C3 Trang 200 SGK Vật lý lớp 10:

Bản thủy tinh không phủ lớp nilon bị nước làm dính ướt.

Bản thủy tinh có phủ lớp nilon không bị nước làm dính ướt.

(BAIVIET.COM)