Giải câu C3 Trang 19 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C3 Trang 19 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều.

Đề câu C3 Trang 19 SGK Vật lý lớp 10:

Hãy viết công thức tính vận tốc ứng với đồ thị ở Hình 3.5

Lời giải câu C3 Trang 19 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C3 Trang 19 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)