Giải câu C3 Trang 189 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C3 Trang 189 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn.

Đề câu C3 Trang 189 SGK Vật lý lớp 10:

Một thanh thép chịu tác dụng một lực vector F và bị biến dạng . Nếu tiết diện ngang S của thanh càng lớn thì mức độ biến dạng của thanh càng lớn hay càng nhỏ?

Lời giải câu C3 Trang 189 SGK Vật lý lớp 10:

Với lực tác dụng vector F không đổi, độ biến dạng của thanh thép càng nhỏ khi tiết diện của nó càng lớn và ngược lại.

(BAIVIET.COM)