Giải câu C3 Trang 178 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C3 Trang 178 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 33: Các nguyên lí của nhiệt động lực học.

Đề câu C3 Trang 178 SGK Vật lý lớp 10:

Về mùa hè, người ta có thể dùng máy điều hòa nhiệt độ để truyền nhiệt từ trong phòng ra ngoài trời, mặc dù nhiệt độ ngoài trời cao hơn trong phòng. Hỏi điều này có vi phạm nguyên lí II NĐLH không? Tại sao?

Lời giải câu C3 Trang 178 SGK Vật lý lớp 10:

Không, vì nhiệt không tự truyền từ trong phòng ra ngoài trời nóng hơn mà phải nhờ máy.

(BAIVIET.COM)