Giải câu C3 Trang 161 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C3 Trang 161 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ.

Đề câu C3 Trang 161 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C3 Trang 161 SGK Vat ly lop 10 - De bai

Lời giải câu C3 Trang 161 SGK Vật lý lớp 10:

Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo nhiệt độ tuyệt đối trong hệ trục P-T là một đường thẳng, nếu kéo dài sẽ đi qua gốc tọa độ.

(BAIVIET.COM)