Giải câu C3 Trang 138 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C3 Trang 138 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 26: Thế năng.

Đề câu C3 Trang 138 SGK Vật lý lớp 10:

Nếu chọn mốc thế năng tại vị trí O (độ cao = 0, Hình 26.2) thì tại điểm nào

– Thế năng = 0?

– Thế năng > 0?

– Thế năng < 0 ?

Lời giải câu C3 Trang 138 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C3 Trang 138 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)