Giải câu C3 Trang 113 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C3 Trang 113 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định.

Đề câu C3 Trang 113 SGK Vật lý lớp 10:

Giai cau C3 Trang 113 SGK Vat ly lop 10 - De bai

Lời giải câu C3 Trang 113 SGK Vật lý lớp 10:

Học sinh dùng đồng hồ đo thời gian chuyển động của vật 1 cho đến khi chạm sàn ứng với độ cao h của 1 vật cho trước.

(BAIVIET.COM)